Ние се грижим за вашите пари

Последните новини

Къде да ни намерите

Счетоводни услуги

 • Месечно осчетоводяване на фактури, митнически декларации, разплащания по тях;
 • Месечно отчитане на ДДС, VIES и Интрастат, изготвяне и подаване в срок на същите;
 • Представителство при извършване насрещни проверки и ревизии;
 • Съдействие при решаване на казуси, възникнали в отношенията с НОИ, НАП, Инспекция по труда;
 • Водене на ДМА, изготвяне на данъчни и счетоводни амортизационни планове;
 • Водене на складово движение на стоки и изготвяне на необходимите документи и представяне пред Митница, Инспекция по труда и Служби по трудова медицина;
 • Изготвяне на месечни, тримесечни и годишни финансови отчети;
 • Изготвяне на годишни данъчни декларации /безплатно за фирмите с месечни абонаментни такси/;
 • Изготвяне и представяне на годишните отчети по НСС или МСС в НСИ или НАП /безплатно за фирмите с месечни абонаментни такси/;
 • Представяне на годишните отчети пред Агенция по вписванията (винаги е с отделна еднократна такса);
 • Месечно абонаментно обслужване като главен счетоводител и финансов одитор за фирми с оперативно счетоводство и/или ТРЗ.

 

За фирмите с месечно счетоводно обслужване, счетоводните ни услуги включват и следните административни услуги

1. Безплатни:

* издаване на удостоверения за липса на данъчни задължения;

* подаване на всички необходими декларации в НАП, НОИ и Инспекция по труда.

2. Допълнително заплатени:

* посещения в офиса на клиента за получаване на счетоводни документи, изплащане на работни заплати и други;

* електронно разплащане (за документи различни от социални осигуровки и данъци;

* издаване на актуално състояние от Агенцията по вписванията.

Последно променена в 23-10-12
Още в тази категория: Труд и работни заплати »
FaLang translation system by Faboba